1. Pollo ½ kelso ½ Asil

  Pollo ½ kelso ½ Asil

  NE

  Pollo ½ kelso ½ Asil

  Pollo de 12 meses ½ kelso ½ Asil Rancho los sauces Cel: 3310660627 Tala, Jalisco.

 2. Asil Wallance

  Asil Wallance

  NE

  Asil Wallance

  Asil Wallance Rancho los sauces Cel: 3310660627 Tala, Jalisco..

 3. Pollo Asil en cruza

  Pollo Asil en cruza

  NE

  Pollo Asil en cruza

  Pollo Asil en cruza Rancho Los Sauces +52 33 1066 0627 Tala, Jalisco..

 4. Kelso White Leg

  Kelso White Leg

  NE

  Kelso White Leg

  Kelso White leg (pata blanca) Rancho Los Sauces Cel: 3310660627 Tala, Jalisco.

 5. Pollo en cruza Kelso/Hatch

  Pollo en cruza Kelso/Hatch

  NE

  Pollo en cruza Kelso/Hatch

  Pollo en cruza Kelso/Hatch Rancho Los Sauces Cel: 3310660627 Tala, Jalisco.